Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Preambule

Ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným, neetickým nebo kriminálním zneužitím považujeme za svou zásadní povinnost a věnujeme jí značnou pozornost. Shromažďujeme pouze takové údaje, nezbytné k vyřízení objednávky a dále údaje, které nám zákazník dobrovolně poskytl svou registrací nebo vyplněním objednávky (dále jen "registrovaný zákazník") na webovém rozhrané e-shopu. Chráněné údaje, které nám zákazník nebo návštěvník webu poskytl, nebudou nikdy předány nebo jinak postoupeny třetím osobám, vyjma situací, kdy má na tom třetí osoba nesporný právní nárok. Každý má právo na výmaz jeho osobních údajů z evidence, pokud o to požádá. 

II. Jaké údaje o Vás můžeme evidovat

Pokud jste fyzická osoba:

- vaše celé jméno, (v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
adresa fakturace, (v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
- adresa místa dodání, je-li odlišné od adresy fakturace,(v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
- telefonní číslo,
- kontaktní e-mail,
- číslo vašeho bankovního účtu (v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
- historie objednávek, plateb, dodávek, reklamací 
(v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
- obchodní korespondence.

Pokud jste právnická osoba:

- název vaší společnosti/spolku, (v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
adresa fakturace, (v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
- adresa místa dodání, je-li odlišné od adresy fakturace,(v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
- celé jméno kontaktní osoby,

- telefonní číslo,
- kontaktní e-mail,
- číslo vašeho bankovního účtu (v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
- historie objednávek, plateb, dodávek, reklamací (v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit)
- obchodní korespondence.

Pokud je u některého osobního údaje uvedeno "v účetní evidenci - nelze na vyžádání odstranit," nelze tento údaj odstranit zcela z naší evidence. Na vyžádání tyto údaje vymažeme z databáze zákazníků a dalších souvisejících interních databází, nemůžeme však zajistit jejich odstranění z účetní evidence.
 
III. Jaké údaje o Vás předáváme třetím osobám a kterým
 
Na základě zákona o kontrolním hlášení plátců DPH jsme povinni předat vaše osobní údaje státu (správci daně), pokud jste u nás nakoupili zboží, přesahující částku 10.000,- Kč na jeden nákup. V takovém případě předáváme správci daně tyto údaje:
 
Pokud jste fyzická osoba:

- DIČ
- číslo faktury
- cena zboží, které jste zakoupili
- datum vašeho nákupu
- datum zaplacení/dodání

Pokud jste právnická osoba:
 
- DIČ
číslo faktury
- cena zboží, které jste zakoupili
- datum vašeho nákupu
- datum zaplacení/dodání

Na nakládání s těmito údaji nemáme vliv, správce daně je však vázán povinností mlčenlivosti. Dalšími ze zákona oprávněnými osobami, kterým jsme povinni vaše osobní údaje předat jsou PČR na základě příkazu soudu, soud na svůj příkaz.

IV. Jak vaše údaje chráníme

Vaše údaje jsou chráněny uložením na zabezpečeném serveru a dalších, přesně vymezených a chráněných úložištích. Společností freeENERGY4U s. r. o. pověřené osoby, které mají k chráněným údajům fyzický přístup za účelem jejich zpracování, jsou pečlivě prověřeny a jsou vázány povinností mlčenlivosti pod sankcí. 

Oprávněnou část odpovědnosti za ochranu svých osobních údajů nese sám jejich poskytovatel. Zjména, nikoli však výlučně, když si volí při registraci své uživatelské jméno a heslo. Za zneužití osobních údajů pro slabé zabezpečení ze strany poskytovatele informací nemůžeme nésti a vylučujeme jakoukoli odpovědnost.

V. K čemu vaše údaje evidujeme

Údaje, které nám poskytujete, jsou primárně nezbytné k bezvadnému vyřízení vaší objednávky a dalších služeb a partnerských programů. Dále jsou využívány k zachování kontaktu se zákazníkem zejména v době záruční lhůty, dále k informačním sdělením a nabídkám, u kterých se domníváme, že pro Vás mohou být zajímavé. Dále vaše údaje zpracováváme v rámci ekonomických a účetních programů s cíle splnit jiné zákonné povinnosti, ale také na základě zpětné vazby vylepšovat naše produkty a služby.

Vážíme si vaší důvěry, že jste nám své osobní údaje poskytli. Proto s nimi zacházíme citlivě. Je vyloučené, že by nastala situace, kdy Vás budeme zahlcovat nevyžádanými a obtěžujícími sděleními nebo nabídkami. Pokud však přeci jen budete mít pocit, že Vám kontakt s námi nevyhovuje, neváhejte nám tuto skutečnost sdělit. Bez váhání to budeme respektovat.

VI. Jak požádat o vymazání evidovaných osobních údajů

O vymazání evidovaných osobních údajů můžete požádat kdykoli písemnou formou na e-mail: info@freeenergy4u.cz, Váš e-mail musí přijít z u nás registrované e-mailové adresy. Do předmětu e-mailu uveďte: "Žádost o výmaz osobních údajů." 

Považueme za důležité Vás upozornit, že v případě, kdy požádáte o vyazání evidovaných osobních údajů, dojde automaticky ke smazání vašeho účtu na našem e-shopu i webových stránkách. Zároveň dojde k přerušení vaší historie a nebudou tak pro případné budoucí nákupy zachovány slevy a další historicky dosažené benefity.

 

Přečtěte si také pečlivě obchodní podmínky a dodací podmínky