Dodací podmnínky

I. Vliv povahy zboží na dopravu

Zboží je třeba rozdělovat dle jeho povahy. Na dopravu zboží, které je rozměrné, velmi těžké, nebezpečné nebo křehké (příslušný atribut naleznete vždy v detailním popisu každého produktu), nelze využít služeb externího dopravce. Na tento druh zboží je třeba objednat náš dopravní servis nebo zvolit osobní odběr a zboží vyzvednout v některém ze zvolených výdejních míst (seznam výdejních míst naleznete zde).

II. Dopravní servis freeENERGY4U

Dopravní servis zajišťujeme vlastními zdroji. Termín dopravy se sjednává individuálně dle možností našich kapacit a přání zákazníka. Cena za dopravu se řídí následujícím klíčem:

hmotnost objem cena celá ČR
do 50kg do 0,5m3 250,- Kč
50kg - 100kg do 0,5m3 300,- Kč
100kg - 150kg do 0,5m3 350,- Kč
150kg - 200kg do 0,5m3 400,- Kč
200kg - 250kg do 0,5m3 450,- Kč
nad 250kg do 0,5m3 500,- Kč
do 50kg 0,5m3 - 1m3 350,- Kč
50kg - 100kg 0,5m3 - 1m3 400,- Kč
100kg - 150kg 0,5m3 - 1m3 450,- Kč
150kg - 200kg 0,5m3 - 1m3 500,- Kč
200kg - 250kg 0,5m3 - 1m3 550,- Kč
nad 250kg 0,5m3 - 1m3 600,- Kč
do 250kg nad 1m3 800,- Kč
nad 250kg nad 1m3 individuální cena

Pokud je v tabulce uvedena hmotnost zboží, jde o skutečnou hmotnost. Údaj o hmotnosti zboží naleznete většinou v jeho detailním popisu, celkovou hmotnost vašeho nákupu však naleznete vždy v nákupním košíku.

Pokud je v tabulce uveden objem zboží, je tím myšlen nákladový objem zboží, tedy objem, který je třeba vyhradit pro dané zboží v nákladovém prostoru, aby jeho transport byl možný a bezpečný, bez rizika újmy pro zboží nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pro vaší jistotu Vám bude ještě cena dopravy potvrzena zvláštním e-mailovým přípisem Automatické potvrzení objednávky tedy nepotvrzuje cenu našeho dopravního servisu, neboť nemůžeme ovlivnit správnost vaší volby (to neplatí pro dopravné třetími stranami).

Ceny v tabulce uvedené jsou vč. DPH a platí pro celou ČR.

III. Doprava třetí stranou

Dopravní podmínky, dodání a cena se řídí podmínkami příslušného dopravce, kterého si zákazník zvolil nebo podmínkami pošty. FreeENERGY4U s. r. o. nese morální odpovědnost vůči zákazníkovi za vady a škody, způsobené dopravcem nebo poštou. Proto při převzetí zboží toto pečlivě překontrolujte, zejména vizuálně či audiálně odhalitelná poškození. Pokud poškození shledáte, odmítněte zboží od dopravce převzít s popisem poškození do předávacího protokolu. V opačném případě nemůžeme odpovědnost za vady způsobené dopravcem nésti právní ani morální odpovědnost.

IV. Dodací lhůty

U zboží, které je označeno SKLADEM, je dodací lhůta zpravidla 5 pracovních dní, nejdéle pak dnů deset (např. vlivem velké vytíženosti expedice). V případě mimořádných situací, si vyhrazujeme právo na prodloužení dodací lhůty až na 20 pracovních dní.Pokud je sjednána služba dopravního servisu freeENERGY4U je dodací lhůta sjednávána idividuálně se zákazníkem, zpravidla činí 3 dny, nepřekročí však 20 pacovních dnů, pokud zákazník neurčí jinak.

U zboží, které je označeno PŘEDOBJEDNÁVKA, je předpokládaná dodací lhůta označena v detailním popisu produktu. Pokud není v popisu produktu předpokládaná dodací lhlůta uvedena, činí zpravidla 25 pracovních dnů. Slovní pojem "předpokládaná dodací lhůta" znamená, že skutečná dodací lhůta se může od uvedeného údaje lišit až o 25%.

U zboží, které je označeno NA OBJEDNÁVKU, je předpokládaná dodací lhůta označena v detailním popisu produktu. Pokud není v popisu produktu předpokládaná dodací lhlůta uvedena, činí zpravidla 12 až 20 pracovních dnů. Slovní pojem "předpokládaná dodací lhůta" znamená, že skutečná dodací lhůta se může od uvedeného údaje lišit až o 25%.

Splnění termínu dodací lhůty nastává odesláním objednaného zboží zákazníkovi

V. Nedoručené nebo nedoručitelné zboží

Zboží zalsané na dobírku je možné převzít výhradně proti provedené úhradě. Pokud zákazník zboží na dobírku odmítne převzít nebo uhradit kupní cenu, bude nevydané zboží uskladněno ve výdejním místě Zvířetice 3 po dobu 10 dnů. Pokud v této lhůtě zákazník zboží nevyzvedne, kupní smlouva je vypovězena a zboží může být nabídnuto k dalšímu prodeji. Společnosti freeENERGY4U však vzniká právo na náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a uskladnění.

Pokud je zboží zaplaceno předem, ale z překážek na straně zákazníka jej není možné doručit ani na druhý pokus, je zboží uskladněno ve výdejním místě Zvířetice 3. Pokud není zboží zákazníkem vyzvednuto ve lhůtě 30 dnů, je zboží nabídnuto dále k prodeji a zákazníkovi je vrácena kupní cena po odečtení nákladů na dopravu a kupní smlouva se ruší.

Přečtěte si také pečlivě obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů.